Eesti Meistrivõistlused 2018

Внутренние / Международные /...
Аватара пользователя
Katran
Член клуба "Angler"
Сообщения: 6153
Зарегистрирован: 25 авг 2006, 20:12
Откуда: я здесь, я там, я везде...
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение Katran » 11 апр 2018, 09:02

Eesti Meistrivõistlused 2018.

Meil on rõõm teatada,et 21-22 aprill Pärnu jõel kaldal stardib Eesti Meistrivõistluste esimene etapp – „Vobler cup“. Eesti Meistrivõistlus koosneb viiest (5) etapist.Igat etapi võib korraldada sponsori/sponsorite toetusel ja etapi nimetusse lisada toetaja nimi/nimed. Eesti Meistrivõistluste korraldajateks on klubid „Angler“ ja „EFK“.Võistlused on avatud ja osaleda võivad kõik soovijad.Osalejate arvu piiranguks võib osutuda võistluse trassi pikkus,sel juhul võstlustele pääsemise eeliseks on kõikidel eelnevatel etappidel osalemine.Individuaal ja võistkondlik Eesti meister selgub peale viimast etapi,aluseks võetakse nelja (4) parima tulemusega etapi viiest(5).
Seoses Pärnu jõekaldal käivas promenaadi ehitusega,toimub Pärnu etapp kahel eripaigas asuvas sektoris,vastastikus kaldadel.Seoses sellega,peale püügi sektori loosimist, pikeneb ettevalmistumise aeg.
Seoses FIPS reeglite muudatustega on ka võstluste reeglistikku sisse viidud muudatused.Hetkel uuendustega saab tutvuda ainult venekeelse versiooniga,Eesti keelne on töös/tõlkimisel klubis „EFK“. Kohe kui on see valmis saab sellega tutvuda „Angler“-i ja „EFK“ kodulehtedel.
1. Võistluse staatus
1.1 Võisteldakse sportlikus kalapüügis põhjaõngega (feederõngega) võistkondlikus ja individuaalarvestuses.
1.2 Igal etapil võib olla oma nimetus.
1.3 EM 2018 koosneb viiest (5) etapist . Iga etapp viiakse läbi kahes (2) voorus, millest iga voor kestab viis (5) tundi. Iga etapi voorud viiakse läbi kahel järjestikusel päeval. Igale etapile määratakse sündmuste reglement.
1.4 Iga etapi juhend määrab järgnevat:
- Kuupäeva, asukohta, veekogule ligipääsuinformatsiooni;
- Voorude kestvust ja võistluse üldreglementi;
- Treeningute võimalustest;
- Püüdmiseks keelatud ja kaalumisel mittearvetsatavad kalaliigid ja vajadusel nende minimummõõtmed;
- Kala säilitustaara piirangud;
- Säätade ja peibutiste piirangud;
- Osalemise finantstingimused;
- Muud korralduslikud küsimused.
1.5 Reklaami ja sümbolika paigaldus võisluspiirkonnas on lubatud ainult Korraldaja nõusolekul.
1.6 Kõikide võistlusetappide tulemused lähevad arvesse Eesti Feedersportlaste Reitingusse.
1.6.1 Eesti Feedersportlaste Reitingu arvestuse metoodika kirjeldus asub järgneval aadressil: viewtopic.php?f=29&t=2574
1.7 Võistlused viiakse läbi vastavalt rahvusvahelistele FIPS reeglitele (koos mõningate minimaalsete täiendustega, mis on kinnitatud kalastusklubi „Angler“ ja „EFK“ Spordinõukogu poolt. Reeglid: http://angler.ee/viewtopic.php?f=29&t=2572

2. Eesmärgid
2.1 Võistlussarja viiakse läbi Eesti kalstusspordi edendamise eesmärgil.
2.2 Spordivõistluste eesmärgid on:
2.2.1 Eesti tugevamate feedersporlate väljaselgitamine Eesti Feedersportlate Reitingu abil ja Eesti Rahvusliku Koondise moodustamine aastaks 2019, s.h. Maailmameistri võistluse tarbeks.
2.2.2 Kalastuspordi populariseerimine ja arendamine;
2.2.3 Kalastusportlaste võistlusoskuste arendamine.

3. Võsitlusetapide toimumiskohad ja - ajad:
21.04 - 22.04. --> 1 Etapp Pärnujõgi,“Vobler cup“,korraldaja klubi „Angler“
19.05. - 20.05. --> 2 Etapp Väike Emajõgi või Võrtsjärv (koht valitakse vastavalt korraldamise võimalusega) korraldaja klubi „EFK“
21.07. - 22.07. --> 3 Еtapp Paunküla, korraldaja klubi „Angler“
11.08. - 12.08. – 4 Etapp Kasari jõgi, korraldaja klubi „Angler“
08.09. - 09.09. – 5 Etapp Suur Emajõgi,lodjakoda,“Salmo cup“ , korraldaja klubi „EFK“

3.1 Korraldajad jätavad endale õiguse muuta võistluste asukohti ja kuupäevi, kuid mitte hiljem kui üks nädal enne võistluse toimumiskuupäeva.

4. Võstlejad
4.1 Võitlustes võivad osa võtta:
4.1.2 Kahest (2) võistlejast koosnevad võistkonnad (ilma soo- ega vanusepiiranguta), treener ja / või varuvõistleja, kes on registreerinud ennast EM võsitlusteks.
4.1.3 Individuaalvõistlejad, kes võistlevad ainult induviduaalarvestuses ja on registreerinud ennast EM võsitlusteks.
4.2. Võistlejad, kes on registreeritud meeskonnvõistlusteks osalevad ka individuaalarvestuses (2 arvestust: individuaal- ja võistkonnaarvestus)
4.3 Võstlejad, kes on registreeritud ühe võistkonnaliikmena ei tohi olla osa teisest võistkonnast kogu karikasarja kestvuse ajal.
4.4 2018.a. osavõtumaks eelregistreerimisega on 15 eurot ja 25 eurot kohapeal. Täpsemad juhised on toodud igas võistlusjuhendis.

5. Võitjate määramine
5.1 Individuaalvõistluse arvestuses võitjad määratakse nelja (4) parima tulemusega võistluseptapi võistluspunktide summerimise abil.
5.2 Võistkondliku arvestuise võitjad määratakse kõigi võiskonnaliikmete vahel nelja (4) parima tulemusega võistluseptapi võistluspunktide summerimise abil.
5.3. EM võistluste auhinnafond moodustatakse kõikide sarjavõisluse osalemistasude summast, kust arvestatakse maha korraldamiskulud. Sponsorlusauhindade olemasolul korraldaja võib vähendada auhinnafondi, kuid mitte üle auhindade väärtuse.

6. Võistluste korraldamine
6.1 Võistlusi korraldab kalastusklubid „Angler“ ja „EFK“ Spordinõukogu.
6.2 Spordinõukogu kontrollib võistluse läbiviimise korrektsust.
6.3 Spordinõukogu vastutusalad:
a) nimetab ametisse kohtunikke;
b) Kohtunike žürii roll;
c) vaidluste lahendamine;
d) võtlustulemuste kontroll;
6.4 Võitjate autasustamine.

Võistlussarjale registreerimine toimub foorumis allpool:

Чемпионат Эстонии 2018

Рады сообщить, что 21-22 апреля, на реке Пярну, стартует первый этап Чемпионата Эстонии - «VOBLER CUP». Чемпионат Эстонии состоит из 5 этапов. Каждый этап может проходить при поддержке спонсоров, или спонсора и носить его название. Ответственность за организацию соревнований принимают на себя клубы: «ANGLER» и «EFK». Соревнования являются открытыми, в них могут принимать участие все желающие. Исключения составляют только ограничения по трассе. В таком случае, преимущество имеют спортсмены участвующие в чемпионате без пропусков. Выявление Чемпионов Эстонии в личном и командном зачете, состоится после последнего этапа. В зачет пойдут лучшие результаты 4 из пяти этапов.
Из-за строительства променада, трасса, которую в течении нескольких лет мы использовали, скорее всего не может вместить нужное нам количество участников. В таком случае, зоны будут находиться в разных местах, на разных берегах реки. Это вынужденная мера, часто используемая в международной практике. Мы увеличим время после жеребьевки, чтобы все участники сумели добраться до трассы.
В правила проведения соревнований по фидеру в Эстонии, внесены изменения, чтобы соответствовать международным правилам. Сейчас доступен только русскоязычный вариант, эстонский вариант находится в переводе у клуба «EFK» и будет сразу же размещен на наших ресурсах и ресурсах клуба «EFK».1. Статус соревнований
1.1 Соревнования по спортивной ловле рыбы на донную удочку(фидер), среди команд и спортсменов.
1.2 Каждый этап может иметь свое название.
1.3 Серия соревнований ЧЭ2018 проводится в пять (5) этапов. Каждый этап проводится в два (2) тура по пять (5) часов каждый. Один тур одного этапа проводится в один день. Распорядок дня определяется регламентом каждого этапа.
1.4 Положение каждого этапа определяет:
- дату, место проведения соревнований, проезд к водоёму;
- продолжительность туров и общий регламент соревнований;
- возможность проведения тренировок;
- виды рыб, не принимаемые к взвешиванию и запрещенные к ловле, а также, при необходимости, их минимальные размеры;
- ограничения по таре для хранения рыбы;
- ограничения по насадке и прикормке;
- финансовые условия участия в соревнованиях;
- другие организационные вопросы.
1.5 Размещение рекламы и символики допускается только с разрешения организаторов соревнований.
1.6 Результаты всех этапов, идут в систему рейтинга- "Рейтинг Спортсменов по Фидерной Ловле" по ловле донной удочкой (фидером) в Эстонии.
1.6.1 Рейтинг Спортсменов по Фидерной Ловле и методика подcчета рейтинговых баллов: viewtopic.php?f=29&t=2574
1.7 Соревнования проводятся по международным правилам F.I.P.S., с дополнениями утвержденными клубами «ANGLER» и «EFK». Правила: http://angler.ee/viewtopic.php?f=29&t=2572


2. Цели и задачи
2.1 Спортивные соревнования проводятся с целью развития рыболовного спорта в Эстонии.
2.2 Задачами проведения спортивных соревнований являются:
2.2.1 выявление сильнейших спортсменов и их отбор, на основании "Рейтинга Фидерменов Эстонии", в спортивную сборную команды Эстонии для участия на международных соревнованиях от имени Эстонии, таких как- Чемпионат Мира
2.2.2 популяризация и развитие рыболовного спорта;
2.2.3 повышение спортивного мастерства рыболовов-спортсменов

3. Даты этапов и место проведения соревнований:
1 этап - Пярну, организатор клуб «ANGLER»
2 этап - Вяйке Эмайыги или Выртсьярв ( место уточняется в зависимости от природных условий), организатор - клуб "EFK"
3 этап - Паункюла - организатор клуб «ANGLER»
4 этап - Казари - организатор клуб «ANGLER»
5 этап - Эмайыги, Лодьякода - организатор - клуб "EFK
3.1 Организаторы оставляют за собой право о переносе места, или даты соревнований, не позднее, чем за неделю до даты
проведения соревнований.

4. Участники соревнований
4.1 В соревнованиях могут принимать участие:
4.1.2 Kоманды состоящие из двух (2) спортсменов (без ограничения по полу, возрасту), тренера и/ или одного запасного, зарегистрировавшиxся в соревнованиях кубка „ЧЭ-2018“.
4.1.3 Cпортсмены - личники, участвующие только в личном зачёте, зарегистрировавшиеся в соревнованиях „ЧЭ-2018“.
4.2. Спортсмены, зарегистрированные в составе команды, участвуют также и в личном зачете. (ведется 2 зачета: личный и командный
4.3 Спортсмены заявленные в составе одной команды, не имеют право принимать участие в составе другой команды, в течении всей серии соревнований.
4.4 В 2018-ом году вступительные взносы за участие в каждом этапе соревнований - 15 Евро при предварительной регистрации и 25 Евро на месте. Более конкретные инструкции указываются в Положении каждого этапа соревнований.


5. Определение победителей
5.1 В личном зачете победитель определяется по сумме очков (мест) четырех (4) этапов.
5.2 В командном зачете победитель определяется по сумме очков (мест) всех членов команды по четырем (4) этапам. Подсчет очков(мест) ведется согласно Правилам проведения соревнований.
5.3. Призовой фонд серии соревнований Чемпионата Эстонии составляют сборы вступительных взносов этапов серии за вычетом организационных расходов. При наличии спонсорской поддержки и предоставлении призов по результатам конкретного этапа, призовой фонд серии соревнований может быть уменьшен, но не более, чем на сумму предоставленных призов.

6. Организация соревнований
6.1 Организация соревнований входит в обязанности клубов «ANGLER» и «EFK».
6.2 «ANGLER» и «EFK» также осуществляют контроль за проведением соревнований.
6.3 В обязанности спортивных советов клуба входят:
а) назначение судей
б) исполнения функций судейской коллегии
в) разрешение споров
г) контроль результатов соревнований
6.4 Награждение победителей ценными призами

Регистрация команд и спорстменов :
a89

Аватара пользователя
Katran
Член клуба "Angler"
Сообщения: 6153
Зарегистрирован: 25 авг 2006, 20:12
Откуда: я здесь, я там, я везде...
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение Katran » 11 апр 2018, 09:08

"TEAM SALMO"
German Sayapin
Oleg Nepomnjastsi
a89

Аватара пользователя
BadCompany
Член клуба "Angler"
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 04 май 2010, 16:27
Откуда: клуб Пеликан
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение BadCompany » 11 апр 2018, 10:16

“Team Maver-Vobler”
Pavel Ivanov
Juri Sobolev

Аватара пользователя
dendi
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 01 авг 2011, 23:26
Откуда: Tartu
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 26 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение dendi » 11 апр 2018, 10:42

"BARMALEI"
Deniss Tammert
Maksim Tsirinovits
Maksim Nikolajenko (reserv)
Tel.: 55581820

Dmitri
Член клуба "Angler"
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 17 июл 2012, 20:59
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 42 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение Dmitri » 11 апр 2018, 14:00

"Sindi Team"
Urmas Puju
Dmitri Strelnikov

Dmitri
Член клуба "Angler"
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 17 июл 2012, 20:59
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 42 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение Dmitri » 11 апр 2018, 14:01

Margus Järvsoo - individuaal

baggio73
Активный участник форума
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 01 авг 2006, 17:25
Откуда: Таллинн,Ласнагорск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 46 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение baggio73 » 11 апр 2018, 19:29

"Team Vobla-Volzhanka"
Aleksei Krahman
Yury Fedorov
Robert Zulitov(reserv)
Natalja Krahman(trener)
хитрый электрик

Лучше плохая рыбалка,чем хорошая работа!

Аватара пользователя
maksut
Член клуба "Angler"
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 02 июл 2006, 19:45
Откуда: Tallinn, Ыйсмяэ
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение maksut » 12 апр 2018, 18:11

Maksim Nikolajenko
+372 53793599
skype: maksim761

Аватара пользователя
Äksi
Активный участник форума
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 22:37
Откуда: Тарту
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 51 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение Äksi » 12 апр 2018, 20:23

"FishEst"
Jan Saks
Vladimir Morozov
Juri Fesak(trener)

Аватара пользователя
xo4ux
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 12:04
Откуда: Tallinn
Благодарил (а): 74 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение xo4ux » 13 апр 2018, 12:18

"Pelikan-Triton FEEDER TEAM"

Pjotr Lustsikov
Andrei Antonov

Olga Lustsikova - treener
Dont argue with an idiot! They bring You down to their level and beat You with experience!

Аватара пользователя
xo4ux
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 12:04
Откуда: Tallinn
Благодарил (а): 74 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение xo4ux » 13 апр 2018, 12:50

"FeedEst TEAM 2"

Sergei Lagoda
Andrei Nusratov

Katerina Kloren - treener
Dont argue with an idiot! They bring You down to their level and beat You with experience!

Аватара пользователя
dendi
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 01 авг 2011, 23:26
Откуда: Tartu
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 26 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение dendi » 13 апр 2018, 14:16

"EFK/ALLVEGA
Feeder Team"


Riivo Müür
Denis Mežennõi
Tel.: 55581820

RedDog
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 апр 2018, 12:58
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение RedDog » 13 апр 2018, 14:24

"Rapla Fishing Team"
Teet Aavik
Tarmo Kürsa

Аватара пользователя
hmekk
Активный участник форума
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:21
Откуда: Tartu
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение hmekk » 13 апр 2018, 19:03

"Ma ei tea"
Matis Miller

MikkR
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 май 2017, 18:24
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение MikkR » 13 апр 2018, 20:44

"EFK/Kalastus.eu"
Sander Tassa
Mikk Rohtla
treener-Ain Rohtla

Аватара пользователя
SETTER
Активный участник форума
Сообщения: 3656
Зарегистрирован: 14 авг 2006, 18:27
Откуда: вместо работы на рыбалку!
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение SETTER » 14 апр 2018, 07:15

можно график скоординировать - в какие месяца хотя бы будет какой этап.
tel: 5051569

Mikk
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 17:57
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение Mikk » 14 апр 2018, 18:31

EFK/Fishmens Estonia
Feeder Team


Alan Priidel
Mikk Alekõrs

alan2203
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 11 май 2017, 23:16
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение alan2203 » 14 апр 2018, 20:23

EFK/Suurmäe
Feeder Team
Rauno Suurmäe
Echtel-Erle Valk

Аватара пользователя
hmekk
Активный участник форума
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:21
Откуда: Tartu
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение hmekk » 16 апр 2018, 11:58

hmekk писал(а):"Ma ei tea"
Matis Miller


"Ma ei tea"
Matis Miller
Margus Järvsoo

Аватара пользователя
AndreiT
Член клуба "Angler"
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 14:00
Откуда: Tallinn
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 89 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение AndreiT » 20 апр 2018, 14:54

+372 55985581

Аватара пользователя
SETTER
Активный участник форума
Сообщения: 3656
Зарегистрирован: 14 авг 2006, 18:27
Откуда: вместо работы на рыбалку!
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение SETTER » 22 апр 2018, 15:37

ну ты Баджик Батко то подставил - выбил их с бронзы! a49
tel: 5051569

baggio73
Активный участник форума
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 01 авг 2006, 17:25
Откуда: Таллинн,Ласнагорск
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 46 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение baggio73 » 22 апр 2018, 18:03

никого я не подставил,спорт есть спорт.Диванных критиков полно,взял бы и приехал половить,нам как раз одного личника не хватало.
хитрый электрик

Лучше плохая рыбалка,чем хорошая работа!

Аватара пользователя
Sasha
Активный участник форума
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 20:02
Откуда: Таллинн, Эстония
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение Sasha » 23 апр 2018, 16:42

xo4ux писал(а):"Pelikan-Triton FEEDER TEAM"

Pjotr Lustsikov
Andrei Antonov

Olga Lustsikova - treener

Aleksandr Agejev - treener
Oleg Kazakevich

Аватара пользователя
Санёк
Активный участник форума
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 00:06
Откуда: Tallinn
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2018

Непрочитанное сообщение Санёк » 30 апр 2018, 09:47

Aleksander Nikitin ( individuaal )


Вернуться в «Соревнования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей